نمایشگر دسته ای مطالب

سفر یک روزه جناب آقای پیمان فر رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان به مروست

سفر یک روزه جناب آقای پیمان فر رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان به مروست


محمدی ریاست اداره: انجمن اولیا مربیان سرمایه بزرگی برای مدارس می باشد و همچنین در ادمه بیان کردند که سه ضلع اصلی مدارس دانش آموز ، خانواده، و معلم است هرچه تعامل بین این سه ضلع بیشتر باشد باعث پیشرفت دانش آموزان در تمام مقاطع می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست :
در ابتدای سفر "پیمان فر"،   "محمدی"ریاست اداره" وجمعی از پرسنل اداره آ.پ.مروست با حضور در بخشداری درخصوص اهمیت هفته پیوندوبرگزاری انتخابات انجمن اولیاومربیان صحبت و درادامه  از زحمات و همکاری بخشدار محترم که در کلیه امور آ.پ مروست  همکاری داشتند تقدیرو تشکر کردند.
ابراهیم پیمان فر و همراهان در ادامه با حضور در محل دفتر امام جمعه با امام جمعه موقت حاج آقا قنبری دیداری داشتند و سند تحول بنیادین را یکی از اهداف مهم آ.پ ذکر کردند ،
درادامه ضمن بازدید از دبیرستان نمونه خلیج فارس وفدک باحضوردرجلسه روسای انجمن اولیا و مربیان مدارس،ازظرفیت انجمن اولیاومربیان به عنوان بازوی نیرومند مدارس ونقش تاثیرگذارآنها درامرمسایل آموزشی و پرورشی اشاره واینکه اولیا بایددرانتخابات انجمن حضور پررنگ داشته وانجمن اولیاومربیان مدارس باید یک انجمن مطالبه گرباشد و درپایان نقطه نظرات  و پیشنهادات  روسای انجمن مدارس نیز بیان وبررسی گردید.
ایشان در جلسه مدیران کلیه مقاطع مروست که در محل سالن اجتماعات آ.پ مروست برگزار شد جایگاه و نقش مهم انجمن اولیا و مربیان اشاره کرد و از مدیران خواست در سال تحصیلی جدید از ظرفیت این نهاد برای پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی در مدارس بیشترین استفاده را داشته باشند ،
درپایان نیزجلسه شورای اداری آ.پ مروست با حضور رییس انجمن اولیا و‌مربیان اداره کل استان و محمدرضا محمدی ریاست اداره  آموزش وپرورش و کلیه پرسنل اداره در محل سالن جلسات برگزار گردید ونیاز همکاری کلیه عزیزان برای تحقق بهتر اهداف انجمن اولیا و مربیان از تاکیدات انجمن در این جلسه بود
لازم بذکر است که آقای پیمان فر  به اتفاق محمدی ریاست و جمعی از پرسنل اداره با حضور در گلزار شهدای مروست با قرائت فاتحه به مقام شهدا ادای احترام کردند.