نمایشگر دسته ای مطالب

رزمایش پدافند غیر عامل در مدرسه دکتر علیم برگزار شد.

رزمایش پدافند غیر عامل در مدرسه دکتر علیم برگزار شد.


رزمایش پدافند غیر عامل

به گزارش روابط عمومی مدیریت  آموزش و پرورش منطقه مروست رزمایش پدافندغیر عامل با همکاری آموزش و پرورش ،سپاه ناحیه و حوزه بسیج صاحب زمان(عج) با سخنرانی آقای باقری جانشین ناحیه برگزار شد و قبل از رزمایش کلاس توجیهی زلزله و آتش نشانی برای دانش آموزان برگزار شد .