نمایشگر دسته ای مطالب

رزمایش عشایری دبیرستان ام السلمه

رزمایش عشایری دبیرستان ام السلمه


رزمایش واهداء بسته معیشتی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

رزمایش عشایری دبیرستان ام السلمه  تهیه واهداء 30بسته معیشتی به ارزش (80میلیون ریال )توسط خیر جهت توزیع بین دانش آموزان نیازمند دبیرستان عشایری ام السلمه شهرستان مروست انجام شد.