نمایشگر دسته ای مطالب

راهیابی دانش آموزان پیشتاز به مرحله ارودهای قطبی کشوری

راهیابی دانش آموزان پیشتاز به مرحله ارودهای قطبی کشوریبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

افتخار آفرینی کسب مقام دانش آموزان پیشتاز شهرستان مروست به مرحله ارودهای قطبی کشوری را خدمت سازمان دانش آموزی ،مربیان ومدیران پیشتاز ،وآموزش وپرورش  شهرستان وخانوادهای محترمشان تبریک عرض مینمایم.