نمایشگر دسته ای مطالب

دیدار ریاست اداره باخانواده شهید فرهنگی و امام جمعه

دیدار ریاست اداره باخانواده شهید فرهنگی و امام جمعهبه گزارش روابط عمومی ادره آموزش وپرورش منطقه مروست  به مناسبت هفته معلم محمد علی امینی  رئیس اداره به همراه تعدادی از همکاران با  خانواده شهید فرهنگی و همچنین امام جمعه دیدار وگفتگو کردند . امینی با اشاره به  سخن حضرت امام (ره)- معلمی شغل انبیاست – به نقش معلمان اشاره کرد و گفت معلمان ادامه دهنده راه پیامبران و انبیاء هستند .