نمایشگر دسته ای مطالب

دیدار بخشدار و مدیر آموزش و پرورش با دانش آموزان خوابگاه ام سلمه

دیدار بخشدار و مدیر آموزش و پرورش با دانش آموزان خوابگاه ام سلمه


دیدار صمیمی بخشدار و مدیر آموزش و پرورش با دانش آموزان خوابگاه ام سلمه

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مروست:

حضور بخشدار مرکزی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست در خوابگاه ام سلمه شهرستان مروست

همچنین در این دیدار تعدادی کتاب کمک درسی به دانش آموزان این خوابگاه اهدا شد.