نمایشگر دسته ای مطالب

دیدار باحافظ کل قرآن کریم

دیدار باحافظ کل قرآن کریمبه گزارش روابط عمومی شهرستان مروست:

در این مراسم دیدار باحافظ کل قرآن کریم باحضور محمدی مدیریت اداره آموزش وپرورش به اتقاق معاون پشتیبانی محمدیان،حراست قنبری،یزدانی کارشناس سنجش،درمنزل دانش آموز ابوالفضل دهقانپوردیدار نمودند.محمدی دراین دیدار با دانش آموزحافظ کل قران کریم را از افتخارات این شهرستان دانستند ودرپایان آرزوی موفقیت وسربلندی درکلیه مراحل زندگی برای ایشان مسلت داشتند.