نمایشگر دسته ای مطالب

دیدار آموزش دهندگان سواد آموزی با امام جمعه

دیدار آموزش دهندگان سواد آموزی با امام جمعهبه نقل از کارشناس سواد آموزی در ششمین روز از گرامیداشت هفته سواد آموزی ،آموزش دهندگان سواد آموزی  با "حسینی" امام جمعه مروست دیدار کردند.

در این جلسه پس از ارائه گزارش از فعالیتها وکلاسهای فعال در امر آموزش به افراد کم سواد وبی سواد در منطقه ، از آموزش دهندگان تقدیر شد .