نمایشگر دسته ای مطالب

دیدار از خانواده شهدا به مناسبت هفته وحدت

دیدار از خانواده شهدا به مناسبت هفته وحدتبه مناسبت هفته وحدت "امینی" رئیس اداره بهمراه آقای" بحری "ازبنیاد شهید یزد و" نوری "فرمانده حوزه دانش آموزی از خانواده شهیدان روستای ترکان دیدن کردند .