نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین نشست کتاب خوان در مدرسه سمانه

دومین نشست کتاب خوان در مدرسه سمانه


دومین نشست کتاب خوان در مدرسه سمانه

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست در این نشست توانگر مسئول کتاب خانه  در مورد کتاب و کتاب خوانی و این که سرانه مطالعه در کشور ما خیلی  پایین است گفت و از دانش آموزان خواست که از فضای کتاب خانه بیشتر بهره ببرند و دانش آموزانی که در زمینه کتاب خوانی فعال تربودند کتاب های خوانده شده خود را برای دیگردانش اموزان معرفی ودرپایان به فعالین در زمینه کتاب خوانی جوایزی اهدا شد.