نمایشگر دسته ای مطالب

دومین جلسه پروژه مهر با حضور کلیه مدیران مدارس منطقه مروست

دومین جلسه پروژه مهر با حضور کلیه مدیران مدارس منطقه مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:دومین جلسه پروژه مهر با حضور"محمدی"ریاست اداره ، "مهدی یزدانی" معاون آموزشی و دبیر پروژه مهر منطقه" و مدیران مدارس منطقه و دیگر مسئولان برگزار شد.

"محمدی" ریاست اداره در ابتدا دهه کرامت را تبریک و سخنانی ارائه کردند.ریاست اداره  در سخنان خود از مدیران مدارس عشایری که همکاری لازم را در جشنواره عشایری داشتند تقدیر و تشکر کردند.

در ادامه "مهدی یزدانی " معاون آموزشی و دبیر پروژه مهر منطقه افزود: ضمن تبیین نکات و موارد مربوط به پروژه مهر و بازگشایی مدارس در سال تحصیلی98-99،برتلاش مدارس به افزایشکمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی تاکیید کرده وافزایش سطح توجه مدارس به برنامه تعالی مدیریت مدرسه،همچنین طرح تدبیر را خواستار شدند.