نمایشگر دسته ای مطالب

دومین جلسه شورای اموزش و پرورش در سال 96

دومین جلسه شورای اموزش و پرورش در سال 96به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست این جلسه با حضور"امینی" رئیس اداره ،"فاضلی "فرماندار خاتم ،"حسینی" امام جمعه و دیگر اعضای شورا در سالن اجتماعات برگزار و اهم موضوعاتی که در این جلسه پیرامون انها بحث و تبادل نظر گردید .گرامیداشت  روز معلم ، هدایت تحصیلی دانش آموزان و پایگاه مطالعاتی بود.