نمایشگر دسته ای مطالب

دوره فوریت های پزشکی و کمک های اولیه ویژه مدیران و مربیان مدارس مروست

دوره فوریت های پزشکی و کمک های اولیه ویژه مدیران و مربیان مدارس مروست


مسئول واحد آموزش نیروی انسانی اداره اموزش و پرورش مروست : «دوره آموزشی فوریت های پزشکی»، ویژه مربیان و مدیران مدارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
"مهدی امینی"گفت: مدیران و مربیان با اهمیت و نقش آموزش های امدادی و ترویج فرهنگ خود امدادی و دیگر امدادی در جامعه بخصوص دانش آموزان آشناشدند، که این خود کمک بزرگی برای جذب دانش آموزان در جمع امدادگران و یاری گران می باشد، که با خدمات داوطلبانه و انسان دوستانه خود، باعث کاهش درد و رنج مردم می شوند.

"امینی" افزود: در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم مهمی چون آموزش های امدادی، تاریخچه و اهداف جمعیت هلال احمر، ساختار سازمان جوانان، کانون ها و طرح دادرس، آشنا شدند، همچنین مدیران و مربیان نیز با آموزش در این دوره، بتوانند در صورت بروز حادثه در محیط مدرسه، به دانش آموزان کمک های موثری ارائه دهند.

وی افزود: شناخت مدیران و مربیان آموزش و پرورش تاثیر زیادی در آشنایی دانش آموزان با فعالیت های هلال احمر دارد

کارشناس واحد آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش مروست در پایان گفت :طرح پای درس ماه، با حضور مسئول آموزش هلال احمر خاتم و کارشناس ضمن خدمت آموزش و پرورش مروست با حضور 136 نفراز مدیران و مربیان مدارس کانون های دانش آموزی، با هدف آشنایی مربیان کانون‌های دانش آموزی با اصول و اهداف جمعیت هلال احمر در بخش مروست برگزار شد.