نمایشگر دسته ای مطالب

دوره آموزشی جهت مربیان حق التدریس ابتدایی

دوره آموزشی جهت مربیان حق التدریس ابتداییدوره آموزشی جهت مربیان حق التدریس  اول تا سوم  با حضور مدرس استانی  به مدت دوروزدر مدرسه هاجر در حال برگزار شدن است .