نمایشگر دسته ای مطالب

دوره آموزشی " آئین نگارش و مکاتبات اداری " ویژه مدیران ومعاونین منطقه مروست برگزار شد

دوره آموزشی " آئین نگارش و مکاتبات اداری " ویژه مدیران ومعاونین منطقه مروست برگزار شد


دوره آموزشی آئین نگارش و مکاتبات اداری به میزان 24 ساعت ویژه همکاران اداره آموزش و پرورش منطقه مروست برگزار شد .

 
 
 
امینی مسئول برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش منطقه مروست گفت:
 
دوره آموزشی آئین نگارش و مکاتبات اداری به میزان 24 ساعت ویژه همکاران اداره آموزش و پرورش منطقه مروست برگزار شد .
 
مهدی امینی بیان داشت : 
این دوره تاریخ 14 بهمن ماه 99در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش منطقه مروست برگزار شد .
در این دوره آموزشی سر فصل هایی همچون نحوه آئین نگارش و مکاتبات اداری ، ارتباط بعنوان فلسفه وجودی نوشتن ، شناخت نامه اداری ، انواع نامه اداری و ضوابط آن در تدوین ، مراحل و نحوه تنظیم نامه های اداری ، صورت جلسه و نحوه تدوین آن ، نگارش اداری ، ویرایش و پردازش نوشته های اداری و ویژگی های یک نوشته اداری مناسب تدریس شد .