نمایشگر دسته ای مطالب

دهمین نشست شورای آموزش و پرورش مروست برگزار شد

دهمین نشست شورای آموزش و پرورش مروست برگزار شد


رئیس شورای آموزش وپرورش مروست در نشست شورای آموزش وپرورش این منطقه گفت :آموزش نقش مهمی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در گروه سنی نوجوانان و جوانان دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

"علیرضا فلاحتی " با تبریک هفته ی شوراهای آموزش و پرورش گفت: یکی از مسائل ضروری ومهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس است و آموزش نقش مهمی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در گروه سنی نوجوانان و جوانان دارد.

فلاحتی افزود: هر روز با پیشرفت جامعه بشری سودجویان فرصت طلب بیش از پیش حقوق انسانی افراد را مورد تعرض قرار داده و با برنامه ها و قاعده ها ی جدید براساس طرح نیازهای کاذب به میدان آمده ودر این راه اقشار آسیب پذیر بالاخص جوانان و نوجوانان را تهدید می نمایند .

بخشدار مروست ضرورت آگاهی خانواده ها را در برابر آسیب های اجتماعی یک ضرورت دانست و گفت: میزان موفقیت و سهمی که افراد برای ایفای نقش در واحدهای بزرگ اجتماعی ایفا می‌کنند بستگی به نحوه رشد و شکوفایی‌استعدادهای آنها در کانون مقدس خانواده دارد.

در ادامه این نشست محمدی ریاست اداره آموزش و پرورش مروست گفت: از آنجایی که کشاورزی مزیت مهم اقتصادی این خطه است وجود یک مجموعه مهارت آموزش در این حوزه می تواند کمک شایانی به اشتغال جوانان منطقه و همچنین پرورش نیروهای متخصص داشته باشد که در نهایت منجر به توسعه اقتصادی شهرستان خواهد شد.


وی افزود:با وجود این که بخش مروست قطب کشاورزی استان بوده و پتانسیل بالایی در زمینه ی کشاورزی دارد این منطقه نیاز مبرمی به هنرستان کشاورزی دارد.

این مقام خاطر نشان کرد:برای احداث هنرستان کشاورزی نیازمند مشارکت بیشتر افراد متولی برای راه اندازی وساخت این مجموعه آموزشی هستیم.