نمایشگر دسته ای مطالب

دستان مهربان دانش آموزان وسیل مهربانی همکلاسی ها

دستان مهربان دانش آموزان وسیل مهربانی همکلاسی هابه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست برنامه نمادین مراسم سیل مهربانی  همکلاسی ها در مدرسه عشایری سلمان فارسی روستای مبارکه برگزار شد .

این مراسم با حضور "محمدی " ریاست اداره "یزدانی " ،معاون پرورشی ،شورا  و دهیار روستا وجمعی از والدین انجام شد .

دانش آموزان مدرسه سلمان فارس با شعار کمک به همکلاسی هادر مناطق سیل زده ، با اهداءوجوه نقدی وهدایای غیر نقدی همراه با سایر دانش آموزان مدارس دیگر منطقه مروست در این شور نوع دوستی شرکت کردند.