نمایشگر دسته ای مطالب

در راستای ارتقای سطح علمی شهرستان مروست

در راستای ارتقای سطح علمی شهرستان مروست


دیدار وتبادل نظر فرماندار ومدیر آموزش وپرورش

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

دیدار وتبادل نظر فرماندار و مدیر آموزش وپرورش مروست با مدیریت اموزش وپرورش شهرستان میبد در خصوص ارتقای سطح علمی وموفقیت دانش آموزان در کنکور کفتگو کردند