نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان مدرسه کرخنگان از روستای میمند کرمان بازدید کردند

دانش آموزان مدرسه کرخنگان از روستای میمند کرمان بازدید کردند


بازدید دانش آموزی
بازدید دانش آموزی

دانش آموزان مدرسه  کرخنگان به همراه معلمین خود از منطقه تاریخی میمند  یا دستکندبازدید کردند .

قابل توجه است که خانه های این روستا با قدمتی حدود  12000سال در دل کوه کنده شده و هنوز هم در این روستا 18 خانواده زندگی می  کنند.