نمایشگر دسته ای مطالب

حضور معاونت پرورشی وفرهنگی اداره کل در مروست

حضور معاونت پرورشی وفرهنگی اداره کل در مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست "علی سرداری "معاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش استان به همراه "زارعشاهی "رئیس اداره امور تربیتی "غفاریان "رئیس اداره قرآن وعترت "کریمی " کارشناس مسئول اردوها وکانونها "غفاریان " کارشناس امور تربیتی  "شمس الدینی " کارشناس اردوها وکانونها "خدایی "کارشناس مشاوره در غالب هفت گروه دونفره از مدارس تمام مقاطع تحصیلی بازدید کردند.

"سرداری "پس از حضور در چند مدرسه وکانون آیت ا...خامنه ای با همراهی "محمد رضا محمدی "ریاست اداره ، با اعضای شورای دانش آموزی در محل سالن اجتماعات اداره جلسه آموزشی توجیهی داشتند .

ایشان درجمع دانش آموزان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جوان گفت : شورای دانش آموزی موثرترین نهاد دانش آموزی در مدرسه می باشد وشما بعنوان منتخبین دانش آموزان ضمن شناسایی ظرفیتهاوانتقال نظرات دانش آموزان به مدیر مدرسه ،باید تحول زا باشید .

در ادامه معاونت پرورشی جلسه هم اندیشی وتبادل نظر با مربیان ومشاوران حوزه پرورشی منطقه دراتاق جلسات اداره داشتند .    لازم به ذکر است این سفر یک روزه با هدف بررسی کلیه فعالیتهای پرورشی وتربیتی  در مدارس انجام شد .

در پایان جلسه جمع بندی از نتیجه  بررسی نقاط قوت وضعف بازدید انجام شده در محل اداره با حضور ریاست ومعاونت پرورشی ودیگر همکاران برگزار شد.