نمایشگر دسته ای مطالب

حضور معاونت سازمان دانش آموزی استان یزد در مروست

حضور معاونت سازمان دانش آموزی استان یزد در مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست فلاح زاده معاونت سازمان دانش آموزی استان در سفر یک روزه خود به مروست از مدارس روستای کرخنگان بازدید وموارد آموزشی مربوط به سازمان دانش آموزی را به دانش آموزان آموزش دادند . در پایان در مدرسه ابتدایی هاجر کارگاه آموزشی برای دانش آموزان و مربیان پیشتازان با حضور ریاست اداره و مسئول سازمان دانش آموزی برگزار شد .