نمایشگر دسته ای مطالب

حضور سرگروههای آموزش متوسطه استان در مروست

حضور سرگروههای آموزش متوسطه استان در مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست یک تیم 12 نفره از سرگروههای آموزش متوسطه دوره اول ودوم استان از دبیرستانهای مروست بازدید کردند ودرادامه کارگاه آموزشی مختص هر درس در دبیرستان فاطمه الزهرا برای دبیران برگزار گردید در پایان جلسه هم اندیشی و ارائه گزارش توسط کلیه سرگروهها در محل اداره آموزش وپرورش با حضور ریاست اداره انجام شد .