نمایشگر دسته ای مطالب

حضور ریاست اداره آموزش وپرورش در جلسه انجمن اولیاء ومربیان

حضور ریاست اداره آموزش وپرورش در جلسه انجمن اولیاء ومربیانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست محمد علی امینی ریاست اداره به همراه محمدی کارشناس بازرسی در جلسه انجمن اولیاءومربیان هنرستان عفت شرکت کردند. امینی در حضور والدین به تشریح استقرار پایه دوازدهم پرداختند همچنین در مورد : هدایت تحصیلی ،انتخاب رشته وتوصیه هایی برای امتحانات پایانی سال تحصیلی ، صحبت کردند.