نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور آقای تقوی جانشین معاونت عقیدتی و سیاسی امر به معروف و نهی از منکر استانداری در جمع شورای معاونین

حضور آقای تقوی جانشین معاونت عقیدتی و سیاسی امر به معروف و نهی از منکر استانداری در جمع شورای معاونین


حضور آقای تقوی جانشین معاونت عقیدتی و سیاسی امر به معروف و نهی از منکر استانداری در جمع شورای معاونین

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه  مروست ایشان فرمودند که باید همه فرهنگیان و دانش آموزان عضو گروه امر به معروف و نهی از منکر باشند و اهم مصوبات جلسه : تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در آموزش و پرورش-  برنامه ریزی جهت کارگروههای آموزشی در جهت آموزش  مسائلی که دانش آموزان نمی داند مثل خطرات دنیای مجازی،مواد مخدر، تاریخ گذشته انقلاب ، رویدادهای جنگ تحمیلی