نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه گروه بهبودکیفیت بامحوریت هفته سوادآموزی

جلسه گروه بهبودکیفیت بامحوریت هفته سوادآموزی


نشست گروه بهبودکیفیت بامحوریت هفته سوادآموزی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست
 جلسه گروه بهبودکیفیت بامحوریت هفته سوادآموزی 
باحضورریاست اداره و اعضای گروه درمحل دفترریاست برگزارشد 
در این نشست به هفته سواد آموزی پراخته شد و نصب بنر، درج پیامک درسربرگ نامه های اداری ، تهیه بروشور، تجلیل از فعالان سوادآموزی، تشکیل جلسه شورای پشتیبانی، دیدارباامام جمعه، کمکهای مومنانه و اهدای آنها پس ازشناسایی سوادآموزان نیازمند،برگزاری مسابقات کتابخوانی وانشانویسی ویژه ی سواداموزان دوره انتقال ودیدارحضوری بامسئولین دستگاههای مشارکتی ازمهمترین مصوبات این جلسه بیان شد.