نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه کمیته برنامه ریزی مانور زلزله

جلسه کمیته برنامه ریزی مانور زلزلهاین جلسه با حضور "امینی "رئیس ، کارشناس مشاوره ،تربیت بدنی وبازرسی  اداره و با همکاری "فلاحتی" بخشدار "، "مهریزی "مسئول شهرداری و "فلاح پور" از هلال احمر در سالن اجتماعات  برگزارگردید ومقرر شد این مانور بصورت سراسری در  تمام مدارس در تاریخ 9/15  برگزار و نمادین آن  در دبیرستان  حنظله  برگزار شود هدف از این مانورآمادگی و آموزش  دانش آموزان و خانواده ها با خطرات احتمالی زلزله بیان شد .