نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه پیش اجلاس نماز ،طرح طلیعه بندگی و پویش جشن تکلیف منطقه مروست

جلسه پیش اجلاس نماز ،طرح طلیعه بندگی و پویش جشن تکلیف منطقه مروست



 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست
جلسه پیش اجلاس نماز ،معرفی طرح طلیعه بندگی و پویش جشن تکلیف منطقه مروست
باحضورریاست اداره ،معاونت پرورشی و کارشناس پرورشی به صورت زنده در شبکه شاد  برگزارشد