نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

جلسه پیشگیری از آسیبهای اجتماعیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جلسه توجیهی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با حضور امینی ریاست اداره ، پور قنبری کارشناس حراست ، محمدی کارشناس بازرسی ،رستگاری مسئول پیشگیری از وقوع جرم در دادگاه عمومی مروست در محل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش برگزار شد . در ابتدا "محمد علی امینی " با تشریح نقش مهم شورای دانش آموزی در پیش برد اهداف آموزش وپرورش در مدرسه و پیشگیری از آسیب های موجود در بین دانش آموزان مدارس ،حساسیت ،اهمیت و جایگاه شورای دانش آموزی را توضیح دادند . در ادامه پورقنبری کارشناس حراست در مورد آسیبهای استفاده نادرست از تلفن همراه وشبکه های مجازی را برای دانش آموزان توضیح دادند. در پایان "مهدی رستگاری" در مورد پیشگیری از اعتیاد ،پرخاشگری در رفتار و حفاظت گفتار در افشای اطلاعات شخصی و کاری را برای دانش آموزان صحبت کردند.