نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه پروژ ه مهر1400

جلسه پروژ ه مهر1400


به گزارش روابط عمومی اداره آ موزش وپرورش شهرستان مروست جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پروژه مهر با حضور مدیران متوسطه اول ودوم درمحل سالن اجتماعات اداره بر گزار گردید.

محمدی ریاست اداره نکات لازم درمورد آمادگی وموارد ضروری جهت باز گشایی مدارس را در جلسه متذکر شد.

دراین جلسه حسینی دبیر پروژه مهر ودیگر کار گروههای مر بوطه بر نامه های مورد انتظار برای باز گشایی مدارس را اعلام نموداند.