نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه پروژه مهر

جلسه پروژه مهرجلسه پروژه مهر با حضور رئیس، معاون آموزشی ،حراست ، کارشناس مشاوره ومدیران در سالن اداره  برگزار شد در این جلسه از مدیران خواسته شد که از همین حالا  فضا مدارس را جهت شروع هرچه بهتر  سال تحصیلی   جدید آماده کنند تا دانش اموزان با خاطری خوش وارد سال جدید شوند .