نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هم اندیشی پیرامون تحول در آموزش وپرورش مروست

جلسه هم اندیشی پیرامون تحول در آموزش وپرورش مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جلسه هم اندیشی پیرامون پیشبرد برنامه های آموزش وپرورش با حضور جمعی از مسئولین وصاحبنظران منطقه ،با هدف ارتقای سطح آموزشی ،تربیتی وعمرانی  در محل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش برگزار شد .

" محمد رضا محمدی " ریاست  اداره با اشاره به نقش وجایگاه آموزش وپرورش گفت :این دستگاه عظیم در رشد و تعالی جامعه وشکوفایی آن از جایگاه بالای برخوردار است .

"محمدی " سند تحول بنیادین را یکی از افتخارات خوب آموزش وپرورش عنوان کرد وافزود :خوشبختانه در این سند که یک سند جامع وکامل در حوزه تعلیم وتربیت است به تمام جنبه های آموزشی وپرورشی توجه شده است .

ایشان منطقه مروست را در زمینه تعلیم وتربیت سرشار از استعداد وپتانسیل دانست و اظهار امیدواری کرد با توجه بیشتر به استعدادها وظرفیتهای منطقه ، شاهد شکوفایی ،رشد علمی وپیشرفت خواهیم بود.

"علیرضا فلاحتی" بخشدار در این نشست با تقدیر از فعالیتهای خوب آموزش وپرورش در مروست خاطر نشان کرد :توجه به فرهنگ کار وتلاش یکی از موضوعاتی است که زمینه پیشرفت و موفقیت افراد در جامعه است که باید مد نظر قرار گیرد.

در پایان جلسه هریک از اعضا دیدگاهها ونظرات خود را درمورد تحول وپیشبرد برنامه های آموزش وپرورش بیان نمودند وبا تشکیل کارگروههای تخصصی شامل:کارگروه علمی وآموزشی ،پرورشی وتربیتی ،عمرانی وخیری بود.که هر یک از کارگروهها در حوزه های مشخص شده فعالیت نمایند وجلسات دوره ای ومنظم هر کارگروه برگزار خواهد شد