نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هم اندیشی مدیران منطقه

جلسه هم اندیشی مدیران منطقهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست جلسه هم اندیشی مدیران با حضور "امینی " ریاست اداره برگزار و"امینی" در مورد مسائل آموزش و پرورش و وظیفه خطیر مدیریت صحبت نمودند و در ادامه "طاهری" معاون اموزشی در مورد آزمونهای ورودی مدارس نمونه، استعداد درخشان و همچنین کنکورهای آزمایشی و ایجاد تمهیدات لازم برای بهتر نتیجه گرفتن در آزمونها صحبت کردند.