نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هم اندیشی توسعه هنرستان های منطقه مروست

جلسه هم اندیشی توسعه هنرستان های منطقه مروست


جلسه هم اندیشی مدیران ومشاورین متوسطه اول ومدیران هنرستان های کاردانش باهدف گسترش هنرستان ها

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه مروست:
جلسه هم اندیشی مدیران ومشاورین متوسطه اول ومدیران هنرستان های  کاردانش باهدف گسترش هنرستان ها،باحضورریاست اداره ، معاونت آموزش،معاونت پرورشی ،کارشناسان اداره و جمعی از مدیران و مشاورین منطقه مروست در محل سالن اجتماعات برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه مروست: جلسه هم اندیشی مدیران ومشاورین متوسطه اول ومدیران هنرستان های  کاردانش باهدف گسترش هنرستان ها،باحضورریاست اداره ، معاونت آموزش،معاونت پرورشی ،کارشناسان اداره و جمعی از مدیران و مشاورین منطقه مروست در محل سالن اجتماعات برگزار شد.