نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هم اندیشی تبادل نظر با پیشکسوتان فرهنگی

جلسه هم اندیشی تبادل نظر با پیشکسوتان فرهنگیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش عصر سه شنبه هفتم آذر ماه برنامه دور همی بازنشستگان فرهنگی در محل اداره آموزش و پرورش برگزار شد . امینی ریاست اداره هدف از این برنامه را تشکیل اتاق فکر و استفاده از تجربیات و پیشنهادات پیش کسوتان فرهنگی در مورد مسائل آموزش وپرورش ذکرکردند  و فرمودند بازنشستگان گنجینه های بزرگ تعلیم وتربیت برای آموزش و پرورش هستند .