نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هماهنگی کارگروه برنامه های 98(4میز)منطقه مروست

جلسه هماهنگی کارگروه برنامه های 98(4میز)منطقه مروست


جلسه هماهنگی کارگروه برنامه های 98 (4 میز )اداره آموزش وپرورش منطقه مروست با حضور"محمدی" ریاست اداره،معاونین،حراست ،کارشناس آموزش ابتدایی و متوسطه، فناوری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

جلسه هماهنگی کارگروه برنامه های 98 (4 میز )اداره آموزش وپرورش منطقه مروست  با حضور"محمدی" ریاست اداره،معاونین،حراست ،کارشناس آموزش ابتدایی و متوسطه،  فناوری برگزار و برنامه های 98 به مدارس ارسال و مقرر شد جلسات توجیهی نیز جهت مدیران برگزار گردد.