نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هماهنگی راه اندازی مرکز مشاوره ای نوید آموزش و پرورش مروست برگزار شد

جلسه هماهنگی راه اندازی مرکز مشاوره ای نوید آموزش و پرورش مروست برگزار شد


راه اندازی اولین مرکز مشاوره ای آموزش و پرورش مروست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

نشست هماهنگی و برنامه ریزی مرکز مشاوره ای نوید آموزش و پرورش منطقه مروست با حضور رییس آموزش و پرورش مروست و کارشناسان در محل دفتر ریاست برگزار گردید.

در این نشست مقرر گردید تا چند روز آینده از این مرکز رو نمایی شود.

لازم به ذکر است در این جلسه "ابوذر افخمی"به عنوان رییس مرکز و مکان مرکز دارالقران (دبستان هاجر سابق) انتخاب گردیده شد.

گفتنی است این مرکز  در زمینه ی مشاوره تحصیلی،اخلاقی،دینی،کنکور و سایر موارد  فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.