نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه نظارت بر مراکز غیر دولتی

جلسه نظارت بر مراکز غیر دولتیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست جلسه نظارت بر فعالیت و ثبت نام مراکز پیش دبستانی و مرکز علمی آزاد باحضور ریاست اداره ،معاونین و کارشناس آموزش در محل اداره آموزش وپرورش برگزار شد، همچنین درخواست های جدید جهت تاسیس مراکز مورد بررسی  قرار گرفت.