نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه مدیران و معاونین با حضور"صباغیان" نماینده مجلس شورای اسلامی

جلسه مدیران و معاونین با حضور"صباغیان" نماینده مجلس شورای اسلامیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست این جلسه که با حضور فرهنگیان در سالن اجتماعات اداره برگزار گردید در این جلسه ابتدا "امینی " رئیس اداره مشکلات آموزش و پرورش را مطرح نمودند و سپس نماینده مدیران مشکلات فرهنگیان را مطرح کردند و در ادامه جلسه صباغیان ریشه همه این مشکلات را اجرا نکردن قانون دانست و گفت نمایندگان باید قانون را وضع و بر اجرا درست آن باید نظارت کنند و لی متاسفانه نمایندگان به کار های حاشیه و جانبی پرداخته و از وظیفه اصلی خود غافل شدند./