نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه مدیران مدارس متوسطه دوم منطقه مروست با معاونت آموزشی اداره با موضوع کلاس های تقویتی کنکور 99 پایه یازدهم برگزار شد.

جلسه مدیران مدارس متوسطه دوم منطقه مروست با معاونت آموزشی اداره با موضوع کلاس های تقویتی کنکور 99 پایه یازدهم برگزار شد.


"یزدانی"معاونت آموزش: هدف برگزاری کلاس های تقویتی کنکور،ارتقای سطح علمی دانش آموزان،روش های تست زنی و تند خوانی وکاهش استرس شرکت درکنکور می باشد
"یزدانی"معاونت آموزش: هدف برگزاری کلاس های تقویتی کنکور،ارتقای سطح علمی دانش آموزان،روش های تست زنی و تند خوانی وکاهش استرس شرکت درکنکور می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

"یزدانی"معاونت آموزش اظهار کرد: در کلاس های تقویتی کنکور چيزي بنام پايان مبحث نداشته و لزوم يادگيري دانش آموزان در يک مبحث تکرار آن است و دانش آموزان بايد تا روز آخر شروع کنکور کتاب را دوره کنند.

وی افزود: يکي از مسائل خيلي مهم در کنکور زمان است که دانش آموزان بايد به یاد داشه باشند هنگام تست زدن زمان بگيرند و هر بار سعي کنند با ترفند هاي آموزشي زمان حل تست را کم کنند.

یزدانی در ادامه گفت: در زمینه ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان سال آخر برای آمادگی و شرکت در کنکور کلاس‌های روش‌های تست‌زنی و تندخوانی برگزار ‌شود تا استرس ناشی از شرکت در کنکور برای آنها کم شود وهمچنین قرار شد تا یک دوره آموزشی با حضور اساتید کشوری در این منطقه برگزار شود.

در پایان مدیران مدارس نیز با هم در این مورد بحث و تبادل نظر کردند.