نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه طرح نماد

جلسه طرح نماد


نماد؛ نظام مراقبت اجتماعی دانش اموزان
جلسه طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش اموزان) با حضور ؛ رییس حوزه قضایی ، امام جمعه ، ریاست و معاونین اداره آموزش و پرورش مروست و... در محل مرکز مشاوره نوید مروست با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و همکاری و تعامل کلیه نهادها برگزار شد

جلسه طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش اموزان) با حضور ؛ رییس حوزه قضایی ، امام جمعه ، ریاست و معاونین اداره آموزش و پرورش مروست و... در محل مرکز مشاوره نوید مروست با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و همکاری و تعامل کلیه نهادها برگزار شد.

زحمتکش رییس حوزه قضایی بخش مروست از آمادگی و تعامل کامل دادگاه مروست جهت همکاری با آموزش و پرورش و کاهش آسیب های اجتماعی و تعامل مشاورین دادگاه با مشاورین اداره آموزش و پرورش خبر داد.

محمدرضا محمدی رییس آموزش و پرورش مروست گفت: جهت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی مهمترین اقدام بحث آموزش دانش اموزان و خانواده ها و آگاه سازی آنها می باشد.