نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی منطقه مروست

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی منطقه مروست


جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی منطقه مروست

درابتدای جلسه  آیاتی از قرآن کریم تلاوت شد پس از آن ریاست اداره " یزدانی "  پس ا زخیرمقدم به حضار گزارشی از عملکرد سوادآموزی منطقه را ارائه کرد ، در ادامه امام جمعه محترم " حسینی " اهمیت باسوادی در علم آموزی وقرآن خوانی را بیان کردند.  بخشدار محترم " فلاحتی " نیزاز عملکرد سالانه  وکسب رتبه های بالای منطقه در امر سوادآموزی تقذدیر وتشکر کرد ،کارشناس سوادآموزی " وکیلی " نیز در قالب مستندات تصویری به گزارش عملکرد سالانه پرداخت ومهمترین معضل سوادآموزی در منطقه را مهاجرپذیری واتباع بیگانه اعلام کرد . در ادامه نیز ریاست سوادآموزی استان " شرافت " به اهمیت اجرایی شدن مصوبات هیئت وزیران وباسوادی مناطق در پایان برنامه توسعه اشاره کرد وبه سوالات مسئولین پاسخ دادند و درپایان " حاضری " درباره تسریع در جمع بندی وپالایش باقیمانده بیسوادان با تکمیل فرمهای سواد کارکنان وخدمات گیرندگان ادارات توضیحاتی دادند