نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای پشتیبانی

جلسه شورای پشتیبانی


جلسه شورای پشتیبانی
درراستای پیشبرد اهداف سوادآموزی جلسه ای باحضور امین الرعایا معاونت سوادآموزی استان ، حاضری رییس ارزشیابی وسنجش سوادآموزی استان وجمعی از مسئولین ادارات درمحل سالن اجتماعات اداره آ.پ برگزارشد
.


.