نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه شورای دانش آموزی کلیه مدارس منطقه مروست

جلسه شورای دانش آموزی کلیه مدارس منطقه مروست


شورای دانش آموزی نمایش تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جلسه شورای دانش آموزی کلیه مدارس منطقه در محل سالن نمازخانه مدرسه هاجر برگزار شد .

در این جلسه "انتظاری" رئیس اداره فرهنگی وهنری اداره کل با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش گفت :دانش آموز محوری مهمترین  هدف سند تحول بنیادین است .

"کریمی " کارشناس مسئول اردوها وکانونها ، با اشاره به اهمیت شوراهای دانش آموزی بیان داشت : شوراها فرصت طلایی برای تربیت اجتماعی و آموزش فعالیتهای اجتماعی وجامعه پذیر کردن دانش آموزان است .