نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه مروست و شورای پشتیبانی سواد آموزی برگزار شد

جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه مروست و شورای پشتیبانی سواد آموزی برگزار شد


جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش وشورای پشتیبانی سوادآموزی باسه دستورکار (۱-عملکرد منطفه مروست درحوزه سوادآموزی- ۲-وضعیت آموزشهای غیرحضوری منطقه و آمار دانش آموزانی که به علت نداشتن تبلت وگوشی به فضای مجازی جهت آموزش دسترسی ندارند ۳-تشریح کانون یاریگران زندگی )

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست:
جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش وشورای پشتیبانی سوادآموزی  باسه دستورکار (۱-عملکرد منطفه مروست درحوزه سوادآموزی- ۲-وضعیت آموزشهای غیرحضوری منطقه و آمار دانش آموزانی که به  علت نداشتن تبلت وگوشی به فضای مجازی جهت آموزش دسترسی ندارند ۳-تشریح کانون یاریگران زندگی ) و باحضوربخشدار،امام جمعه موقت، رییس اداره آ.پ  و یایراعضای شورا برگزار شد .
درابتدا محمدی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه  و همچنین گرامیداشت هفتم دیماه  سالروزتشکیل سواد آموزی ، گزارشی از عملکرد سوادآموزی مروست ارائه و از همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی دراین زمینه تقدیر و تشکر نمود.
شایان ذکراست که منطقه مروست در ارزیابی سال 98 رتبه برتراستان را درحوزه سوادآموزی از آن خود کرده است که به همین جهت در این نشست  لوح تقدیر اهدایی از طرف  استاندار معزز و مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان  تقدیم روسای   ادارات و نهاد های مرتبط با همکاری درعرصه سواد آموزی شد. (بخشدارمحترم،رییس شورای شهر، نماینده پایگاه بهداشت و سلامت ،روسای کمیته امداد امام خمینی (ره) ،بهزیستی ، جهاد کشاورزی،ثبت احوال مروست ) 
 درادامه  وضعیت آموزشهای غیرحضوری دانش آموزان ، تشریح کانون یاریگران زندگی   توسط معاونتهای  آموزشی وپرورشی  اداره، ارائه و موردبررسی قرارگرفت وسپس بخشدار ،امام جمعه موقت وسایراعضا نقطه نظرات خودرابیان نمودند.درپایان نیز  از اعضای انجمن اولیاومربیان  آموزشگاه فدک،خلیج فارس که درسال ۹۸ رتبه برتر انجمن اولیای کشوررا کسب نمودند وهمچنین از  ۸ نفر ازدانش آموزان که درمسابقات فرهنگی هنری رتبه های برتراستان راکسب نموده اندتقدیر شد.