نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه مروست برگزار شد

جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه مروست برگزار شد


جلسه شورای آموزش و پرورش مروست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
جلسه شورای آموزش و پرورش مروست با حضور محمدی ریاست اداره و اعضای شورای  اموزش و پرورش منطقه مروست در محل سالن جلسات اداره برگزار شد.
این جسله با سه دستور کار برگزار گردید.
1-کنکور سراسری99
2-پروژه مهر 99
3-اوقات فراغت
این جلسه با رعایت تمامی پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری برگزارشد.
در ادامه تمامی اعضا نظرات خود را در مورد موضوعات ارئه نمودند.