نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه شورای اداری آموزش وپرورش

جلسه شورای اداری آموزش وپرورشبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست جلسه شورای اداری در محل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش برگزار شد .

ابتدا ریاست اداره از شرکت فرهنگیان و دانش آموزان  در راهپیمایی روز قدس تشکر و قدر دانی کردند . در ادامه معاونت های اداره گزارشاتی از عملکرد حوزه های مربوطه خود را ارائه دادند. سپس نتایج امتحانات مدارس نمونه مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به سال تحصیلی گذشته از رشد چند درصدی برخودار بود . همچنین موضوع ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .