نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه ستاد ثبت نام منطقه مروست برگزار شد

جلسه ستاد ثبت نام منطقه مروست برگزار شد


جلسه ستاد ثبت نام منطقه مروست با حضور محمدی ریاست،معاونین،بازرسی،حراست،کارشناسان ،نماینده مدیران و انجمن اولیا در محل اداره آموزش و پرورش مروست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
جلسه ستاد ثبت نام منطقه مروست با حضور محمدی ریاست،معاونین،بازرسی،حراست،کارشناسان ،نماینده مدیران و انجمن اولیا در محل اداره آموزش و پرورش مروست برگزار شد.
در این نشست ابتدا محمدی رییس اداره آموزش و پرورش مروست در خصوص وضعیت ثبت نام مدارس و نکاتی که بازرسان ستاد ثبت نام در بازدید ها باید مدنظر قرار دهند صحبت نمودند.
در ادامه کارشناسان و نماینده ها در مورد ثبت نام بحث و تبادل نظر کردند.