نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه ستاد امتحانات منطقه مروست برگزار شد

جلسه ستاد امتحانات منطقه مروست برگزار شد


جلسه ستاد امتحانات منطقه مروست با حضور ریاست اداره ، شورای معاونین و کارشناس امتحانات برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه مروست: 
جلسه ستاد امتحانات  منطقه مروست با حضور ریاست اداره ، شورای معاونین و کارشناس امتحانات برگزار شد
آزمون های پایه نهم ، دوازدهم ،آموزش از راه دور،متفرقه حضوری و مابقی پایه ها بصورت غیر حضوری  با مسئولیت معلم و نظارت مدیر می باشد .
ضمنا پایه نهم سئوالات  بصورت هماهنگ منطقه ای و برنامه امتحانات استانی می باشد