نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه سازماندهی آموزگاران ابتدایی

جلسه سازماندهی آموزگاران ابتداییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست سازماندهی نیروهای حوزه ابتدایی منطقه  با حضور ریاست اداره در محل سالن اجتماعات اداره برگزار شد .

لازم به ذکر است 66نفر آموزگار در 66کلاس پایه های مختلف مقطع ابتدایی مدارس شهری ، روستایی و عشایری منطقه ،با هدف برنامه ریزی آموزشی برای شروع سال تحصیلی جدید سازماندهی شدند.