نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه ریاست اداره آموزش وپرورش بامدیرعامل معدن سنگ آهن کویر مروست

جلسه ریاست اداره آموزش وپرورش بامدیرعامل معدن سنگ آهن کویر مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست ، امینی ریاست اداره به همراه کارشناس بازرسی و فلاحتی با مهندس نورمندی پور مدیر عامل معدن سنگ آهن کویر مروست ( اسمالون) مروست جلسه هم اندیشی در محل معدن اسمالون برگزار شد . هدف از این جلسه ایجاد تفاهم نامه جهت انجام بازدید واردوهای دانش آموزی از روند کار وتولیدات معدن وهمچنین جذب مشارکتهای خیری برای کارهای آموزشی و پرورشی وجبران کمبود مالی اداره آموزش وپرورش بود .